Tech Data odnotowuje zwiększony popyt związany z pracą zdalną - na komputery, produkty sieciowe i licencje przydatne w wykonywaniu zadań z domowych biur - poinformował CEO Rich Hume amerykańskiego CRN-a.

W jego ocenie mogą pojawić się niedobory produktów, ale biorąc pod uwagę zgromadzone zapasy, towar który już jest w drodze i rosnącą produkcję, wpływ takich problemów raczej będzie niewielki. Problemy z podażą uważa za krótkotrwałe, z zastrzeżeniem, że wiele zależy od tego, jak dalej będzie rozwijać się epidemia.

CEO Tech Daty dostrzega zacieśnienie współpracy w branży w obliczu kryzysu.

"Nasz ekosystem IT jest istotnym ogniwem umożliwiającym firmom kontynuowanie pracy z domu. Umożliwiają to całemu światu producenci, dystrybutorzy i resellerzy. Społeczność staje się bardzo mała i zintegrowana, gdy pojawia się kryzys. Zwracamy się do siebie nawzajem z wszelkimi wyzwaniami i problemami i mamy nadzieję je rozwiązać. Takie jest jak dotąd moje doświadczenie" - mówi CEO Rich Hume. Apeluje o współpracę.

Dystrybutorzy, producenci, reselerzy i integratorzy muszą chronić cały ekosystem. To jedno z najważniejszych zadań według CEO.