Według Wyborcza.biz limit 0,5 proc. w projekcie FROB dotyczy opłat od transakcji kartowych (interchange fee) oraz opłat ponoszonych przez agenta rozliczeniowego. Do tego dochodziłaby jego marża. FROB chce także, by sprzedawcy mieli prawo odmowy przyjmowania niektórych kart.

Prowizje interchange fee w Polsce należą do najwyższych w Europie - wynoszą średnio 1,6 proc. (ponad dwa razy więcej niż średnia w UE). Podjęta przez NBP próba obniżenia opłat poprzez kompromis między organizacjami kartowymi nie powiodła się. Projekty ustaw ograniczających opłaty przedstawiły partie polityczne, ujednolicenia stawek chce także Komisja Europejska, na czym mogliby skorzystać polscy sprzedawcy.