Check Point Software Technologies ogłosił nowy globalny program partnerski Check PointS. Ma zapewnić korzyści firmom, które pracują nad wzmocnieniem relacji z klientami.  

Począwszy od 2 kwietnia 2019 r. partnerzy Check Pointa będą otrzymywać punkty za działania, które zwiększają zaangażowanie klientów i inwestycje, takie jak spotkania menedżerów wyższego szczebla z klientami, demonstracje produktów czy szkolenia. W styczniu 2020 r. w oparciu o sumę punktów integratorzy i resellerzy zostaną zakwalifikowani do odpowiedniego poziomu w Check PointS.

W ramach programu partnerzy mogą liczyć na rabaty, gwarantowane marże, wsparcie zespołu producenta, dostęp do narzędzi sprzedaży i finansowania, szkolenia i in.

Partnerzy będą rejestrować swoje działania w Check PointS za pomocą specjalnie przygotowanej aplikacji mobilnej. Pozwala ona monitorować poczynania integratora czy resellera, jak również kontrolować liczbę punktów uzyskanych przez każdego pracownika, który kwalifikuje się do indywidualnych nagród.