Huawei i Baidu podpisały porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji. Będzie ona obejmować badania nad sztuczną inteligencją, platformą i technologiami oraz usługami internetowymi. Wyniki prac posłużą m.in. wykorzystaniu rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji w kolejnych generacjach smartfonów i technologii mobilnej.

Firmy planują budowę otwartego ekosystemu korzystającego z platformy HiAI Huawei oraz Baidu Brain. Będzie on wykorzystywał także Neural Network Processing Unit (NPU) – jednostkę Huawei do obsługi sztucznej inteligencji oraz PaddlePaddle – samouczącą się strukturę Baidu.

Firmy będą wspólnie pracować także nad systemami rozpoznawania głosu i obrazu dla inteligentnych urządzeń w celu poprawy interakcji ludzi z maszynami. Zbudują także ekosystem rzeczywistości rozszerzonej (AR), scalający sprzęt i oprogramowanie. Ma to posłużyć stworzeniu lepszego odbioru AR w codziennym użytkowaniu.