Przychody z usług chmury publicznej wzrosną w br. o 21 proc., do sumy 186,4 mld dol. - prognozuje Gartner. W największej skali mają zwiększyć wydatki na usługi infrastruktury (IaaS) - o 40 proc., do 40,8 mld dol.

Prawie 70 proc. rynku IaaS w 2021 r. będzie w rękach 10 największych dostawców. W ocenie analityka Gartnera rosnąca dominacja potentatów stwarza zarówno ogromne możliwości, jak i wyzwania dla użytkowników końcowych i innych podmiotów na rynku.

"Organizacje muszą zachować ostrożność w odniesieniu do dostawców IaaS i ich potencjalnie niekontrolowanego wpływu na klientów i rynek" - ostrzega dyrektor ds. badań Gartnera, Sid Nag. "W odpowiedzi na trendy związane z rozpowszechnieniem modelu wielochmurowego organizacje będą coraz częściej wymagać prostszego sposobu przenoszenia obciążeń, aplikacji i danych pomiędzy ofertami dostawców IaaS w chmurze, bez żadnych kar z tym związanych." Pozytywną stroną ekspansji dostawców hiperskalowych usług IaaS jest według niego możliwość zwiększenia wydajności i obniżenie kosztów.

Największy udział w rynku cloud computingu wciąż będzie miało SaaS - 73,6 mld dol. w 2018 r. (+22,2 proc.). Gartner spodziewa się, że SaaS osiągnie 45 proc. udziału w całkowitych wydatkach na oprogramowanie do 2021 r.

"W wielu obszarach SaaS stał się preferowanym modelem dostaw" - stwierdza dyrektor. - "Obecnie użytkownicy coraz częściej domagają się specjalistycznych ofert, zaprojektowanych tak, aby przynosiły konkretne wyniki biznesowe."

W ramach platformy jako usługi (PaaS) najszybciej rosnącym segmentem okazuje się platforma bazy danych jako usługa (dbPaaS), która ma osiągnąć przychody na poziomie 10 mld dol. do 2021 r. W tym przypadku użytkownicy także powinni uważać na ryzyka związane z konsolidacją tego biznesu.

"Wielcy dostawcy mają różne zalety, a klienci na ogół czują się z nimi komfortowo, ale inne oferty dbPaaS mogą być dobrym wyborem dla organizacji, które chcą uniknąć uzależnienia" - zauważa analityk.