Branża zbliża się do momentu, w którym wdrożenia sprzętu do budowy chmury będą stanowiły większość wydatków na infrastrukturę IT - odnotowuje IDC. Otóż wydatki na chmurową infrastrukturę (serwery, pamięć masową i przełączniki ethernetowe) w 2017 r. wyniosły 46,5 mld dol., co oznacza wzrost o 20,9 proc. rok do roku. Dodatni bilans odnotowano na całym świecie.

Z kolei wydatki na tradycyjną infrastrukturę, nie chmurową, spadły w 2017 r. o 2,6 proc., ale nadal stanowią większość inwestycji w infrastrukturę IT (57,2 proc.). W 2016 r. ten udział wyniósł 62,4 proc. Oznacza to, że kurczy się o szybciej niż w ciągu poprzednich 3 lat.

Zdaniem IDC inwestycje w infrastrukturę IT nie związaną z chmurą będą topnieć średnio o 2,7 proc. co roku do 2021 r., a w przypadku chmurowej - rosnąć o 11,7 proc. Czyli moment przełomu, gdy cloud computing będzie generował większość wydatków infrastrukturalnych, jest już bliski.

"To będzie milowy krok w kierunku korzyści związanych z IT zorientowanym na usługi" - twierdzi analityk.

 

Wydatki na infrastrukturę IT w latach 2015 - 2021

 

Zgodnie z szacunkiem IDC w 2017 r. przełączniki ethernetowe i serwery poprawiły bilans o 22,2 proc. i 22,1 proc., a pamięci masowe - o 19,2 proc. W przypadku wszystkich modeli chmury (publiczna, prywatna, hybrydowa) wydatki były wyższe niż rok wcześniej.

Za większość inwestycji w obszarze cloud computingu odpowiadają centra danych chmury publicznej (65,3 proc. udziału w 2017 r.), gdzie nakłady wzrosły o 26,2 proc. wobec 2016 r. Sprzęt do budowy prywatnych chmur off-premises, czyli poza siedzibą przedsiębiorstwa, miał 13 proc. udziału (+12,7 proc.).

Z kolei najwięcej wydatków na chmurę prywatną przypadło na rozwiązania on-premises (ponad 62 proc.). W tym przypadku w 2017 r. firmy przeznaczyły na ten cel o 11,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Do 2021 r. zakupy sprzętu na potrzeby chmury prywatnej powinny być wyższe co roku przeciętnie o 10,8 proc.

W dłuższym terminie IDC spodziewa się, że wydatki na infrastrukturę chmurową off-premises będą rosnąć średnio o 12 proc. rocznie, w 2021 r., osiągając sumę 51,9 mld dol. Zdecydowaną większość inwestycji wchłoną publiczne centra danych (82 proc., wzrost o 12,1 proc. co roku).