Według ubiegłorocznych danych GUS-u korzyści z wykorzystania chmury obliczeniowej doceniają w Polsce przede wszystkim duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 250 osób. Prawie 40 proc. z nich korzysta już z rozwiązań cloud computing. Wśród małych firm (od 10 do 50 pracowników) jest to niecałe 8 proc. a wśród średnich nieco ponad 17 proc. Co ważne, w każdej z tych grup odnotowano w ubiegłym roku wzrost popularności technologii chmurowych.

W ocenie firmy doradczej Capgemini biznes zaczyna coraz bardziej dostrzegać korzyści wynikające z wdrożenia chmury. To z kolei będzie przekładać się na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój usług chmurowych w Polsce. Wykorzystanie cloud comptunig w naszym kraju będzie przyspieszać, szczególnie w branży finansowo-ubezpieczeniowej, medycznej i biotechnologicznej. Grupą mocno zainteresowaną tego typu rozwiązaniami są też już od dawna start-upy.

Wraz ze wzrostem świadomości korzyści wynikających ze stosowania chmury spadają koszty tego typu wdrożeń. W związku z tym w 2018 roku rozwój technologii chmurowych i proces ich wdrażania w polskich przedsiębiorstwach będzie szczególnie szybki. Jedynym wyzwaniem będzie stopień skomplikowania projektów. “O ile w start-upach zastosowanie rozwiązań chmurowych jest stosunkowo łatwe, o tyle w dużych przedsiębiorstwach, posiadających wiele systemów IT opartych o klasyczne lub nierzadko lekko przestarzałe technologie, wdrożenie rozwiązań chmurowych często wymaga zmiany modelu biznesowego i sporych nakładów inwestycyjnych. Te inwestycje będą bardzo opłacalne, ale tylko wtedy, gdy dana firma dobrze zaprojektuje długofalową strategię transformacji do chmury w odniesieniu do swojego modelu biznesowego i branży” – tłumaczy Beniamin Poznański, Head of Projects & Consulting Eastern Europe w Capgemini.

Upowszechnienie rozwiązań chmurowych następi także w efekcie wzrostu popularności innych technologii, takich jak big data, blockchain czy internet rzeczy. Wraz z ich rozwojem spadają stopniowo koszty ich wdrożeń, co skutkuje wzrostem zainteresowania ich zastosowaniem w przedsiębiorstwach. Widać to dzisiaj szczególnie na przykładzie internetu rzeczy. W opinii eksperta Capgemini, wykorzystanie tego typu urządzeń jest najbardziej racjonalne technologicznie i uzasadnione biznesowo w środowisku chmurowych.

Do wzrostu popularności usług chmurowych przyczyni się, jego zdaniem, również rozwój tzw. natywnych aplikacji chmurowych. Będą to aplikacje pisane wyłącznie pod konkretne rozwiązanie cloud computing a nie dostosowywane do niego.