IDC obniżyło prognozę światowych wydatków na produkty infrastruktury chmurowej (serwery, pamięć masowa i przełączniki ethernetowe) w 2019 r. - do 66,9 mld dol., co jest sumą o 4,5 proc. niższą w stosunku do przewidywań z poprzedniego kwartału, przy mniejszym wzroście rok do roku o 1,6 proc.

W I kw. 2019 r. obroty wzrosły o 11,4 proc. r/r, osiągając 14,5 mld dol. W regionie Europy Środkowej i Wschodniej poprawa była wyraźnie większa niż średnia na świecie (+18,3 proc.).

Inwestycje w chmurę publiczną spadły natomiast w I kw. br. o 13,4 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem (IV kw. 2018 r.), ale zwiększyły się o 8,9 proc. rok do roku, do 9,8 mld dol. Na ten segment duży wpływ ma popyt ze strony kilku największych graczy, których wydatki mają tendencję do widocznych wahań.

Po dobrych wynikach w 2018 r. spodziewany jest spadek w segmencie chmury publicznej w 2019 r. - o 2,2 proc., ale nadal będą one miały największy udział w rynku (66,5 proc.).

Za to nakłady na sprzęt do budowy chmury prywatnej stabilnie rosną - w I kw. 2019 r. o 16,9 proc., a prognoza na cały rok przewiduje poprawę o 10,1 proc.

 

W 2019 r. wydatki na chmurę mniejsze niż na tradycyjną infrastrukturę

IDC ocenia, że branża infrastruktury IT znajduje się na rozdrożu pod względem sprzedaży produktów do chmury i tradycyjnych środowisk.

W III kw. 2018 r. przychody ze sprzedaży sprzętu do budowy chmury po raz pierwszy w historii przekroczyły poziom 50 proc. nakładów na infrastrukturę IT, ale potem znowu spadły poniżej tego progu. W I kw. 2019 r. ich udział wyniósł 48,8 proc. Do końca roku już nie przekroczy linii 50 proc. - według prognozy. Jednak nastąpi to ostatecznie w 2020 r. Do 2023 r. inwestycje powinny zwiększać się średnio o 7,5 proc. rocznie, szybciej na chmurę prywatną (+9,4 proc.) niż publiczną (+6,6 proc.).

Przewiduje się, że w 2019 r. w przypadku sprzętu do budowy chmury najbardziej wzrosną wydatki na przełączniki (wzrost o prawie 21 proc. r/r wartościowo) i pamięć masową (+1,9 proc.). Spadną zakupy serwerów (-2,8 proc.), ale pozostaną one największą pozycją na liście wydatków.


Tradycyjny rynek będzie topniał

Zdaniem analityków nie należy spodziewać się większej sprzedaży sprzętu dla instalacji tradycyjnych (nie związanych z chmurą), ponieważ kończy się cykl wymiany urządzeń, który spowodował wzrosty w ub.r.

W I kw. 2019 r. sprzedaż produktów infrastruktury IT w tradycyjnych środowiskach była podobna jak rok wcześniej, a w całym 2019 r. powinna spaść o 3,5 proc. Jej udział będzie się nadal zmniejszał - do 42,4 proc. łącznych światowych wydatków na infrastrukturę IT w 2023 r. (wobec prawie 52 proc. w 2018 r.). Ten trend jest wspólny dla wszystkich regionów.

„Infrastruktura IT przechodzi okres spowolnienia po znakomitym 2018 r., więc ważne trendy mogą wyglądać na nieco zniekształcone w krótkim okresie” - zastrzega Natalya Yezhkova, wiceprezes ds. systemów infrastruktury, platform i technologii w IDC.

W dłuższej perspektywie nie ma jednak wątpliwości, że będą zwiększać się wydatki na chmurę, ze względu na ciągły rozwój tych środowisk i nowe sposoby dostarczania usług w chmurze - także z pomocą infrastruktury wdrożonej u klienta. Użytkownicy końcowi mają też coraz mniej oporów przed korzystaniem z cloud computingu.