Oferta spółki podobnie jak w części pierwszej została wybrana jako najkorzystniejsza w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez CIRF. Maksymalna łączna wartość zamówienia wynosi  nieco ponad 7 mln zł brutto.

W ramach świadczonych usług Symmetry zrealizuje  dostawę macierzy dyskowych typu All-Flash Huawei Dorado 6000 V3. Spółka odpowiada również za dostarczenie macierzy Huawei OceanStor 5600 V5, instalację, konfigurację oraz integrację infrastruktury sprzętowej ze środowiskiem informatycznym klienta.

Zgodnie z postanowieniami kontraktu Symmetry zapewni 4-letni serwis gwarancyjny. Czas realizacji zamówienia określono na 40 dni od daty zawarcia umowy. Do przetargu, oprócz Symmetry, stanęły cztery firmy: WASKO S.A (12, 2 mln zł brutto), Infonet Projekt SA (7,3 mln zł brutto), DECSOFT S.A (8,9 mln zł brutto). oraz Integrated Solutions Sp. z o.o.  (11,9 mln zł brutto)

 

Przypomnijmy, że wartość kontraktu dotyczącego pierwszej części rozbudowy infrastruktury informatycznej CIRF opiewa na blisko 1,3 mln zł brutto. Przedmiotem zamówienia w tym przypadku jest dostawa macierzy dyskowych Huawei OceanStor 5500 V5 i 5500F V5, usługi integracyjne oraz prace instalacyjno-konfiguracyjne.