Celem projektu jest rozbudowa macierzy Huawei OceanStor 5800 oraz OceanStor 5500 o dodatkową pojemność w oparciu o dyski SSD, SAS oraz NL-SAS producenta. W ramach podpisanej umowy Symmetry wykona instalację, konfigurację dostarczonego sprzętu oraz jego integrację ze środowiskiem informatycznym CIRF. 

Spółka będzie świadczyć usługi gwarancyjne na dostarczone urządzenia przez okres 36 miesięcy oraz zapewni konsultacje techniczne z gwarancją 4-godzinnego czasu reakcji. Planowany termin ukończenia prac nastąpi w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

 Do przetargu, oprócz Symmetry, przystąpiła firma DS. Comp Sylwia Dulak.