Na światowym rynku urządzeń do bezpieczeństwa cyfrowego, jak UTM-y i firewalle, zwiększyły się zakupy w IV kw. 2019 r. W ujęciu wartościowym sprzedaż wzrosłą o 9,4 proc., do 4,8 mld dol. Liczba dostarczonych urządzeń była większa o 21,1 proc., osiągając 1,3 mln szt.

W dużej mierze poprawa wynika z większej penetracji UTM na całym świecie oraz z zapotrzebowania na firewalle w Azji i regionie Pacyfiku. 

Jak zwykle największy wzrost osiągnęły sprzętowe firewalle, co oznacza sprzedaż większą o ponad 192 mln dol. wobec poprzedniego roku. Największym segmentem pozostają jednak UTM-y, które po wzroście o blisko 6 proc. stanowiły ponad 57 proc. rynku w IV kw. ub.r.

Segmenty bezpieczeństwa sieci i bezpieczeństwa informacji nadal wykazywały silne oznaki wzrostu, odpowiednio o 6,8 proc. i 24,6 proc. Wykrywanie i zapobieganie włamaniom (IDP) dołączyło do hybrydowych sieci VPN i IPsec VPN jako segmentów rynku, w których odnotowano spadek przychodów w tym kwartale.

Spadek na hybrydowych sieciach VPN i IPsec VPN został zrekompensowany pozytywnym wynikiem SSL VPN.

Liderem rynku urządzeń do zabezpieczeń cyfrowych jest Cisco, które osiągnęło największy wzrost w czołówce (ponad 20 proc.). Również pozostali gracze poprawili wyniki, ale pierwsza trójka ucieka konkurentom.


Rynek urządzeń zabezpieczających w IV kw. 2019 r (udziały wartościowe)

Producent Przychody w IV kw. 2019 r. (mln dol.) Udział w rynku w IV 2019 r. Przychody w IV kw. 2018 r. (mln dol.) Udział w rynku w IV 2018 r. Wzrost rok do roku
1. Cisco 757,5 15,80% 627,5 14,30% 20,70%
2. Palo Alto Networks 644,7 13,40% 569,6 13,00% 13,20%
3. Fortinet 528,3 11,00% 441,4 10,00% 19,70%
4. Check Point 450,5 9,40% 426,2 9,70% 5,70%
5. Symantec 183,5 3,80% 175,9 4,00% 4,30%
Inni 2 240,30 46,60% 2 151,70 49,00% 4,10%
W sumie 4 804,90 100% 4 392,30 100% 9,40%

Źródło: IDC

 

Udziały producentów w rynku urządzeń zabezpieczających w okresie od IV kw. 2018 r. do IV kw. 2019 r. (w ujęciu wartościowym)