Cisco przejmie Acacia Communications, amerykańską firmę specjalizującą się w technologiach optycznych wykorzystywanych w infrastrukturze sieciowej, m.in. przez dostawców usług i operatorów centrów danych, czyli kluczowych klientów Cisco. Uzgodniona cena to 2,6 mld dol. Acacia jest od dawna dostawcą Cisco.

Rozwiązania optyczne mają pomóc w przekształceniu sieci, poprawiając jej wydajność, pojemność i obniżając koszty. Jednym z priorytetów Cisco jest rozwój zautomatyzowanej tzw. sieci intuicyjnej, która sama się uczy, dostosowuje, potrafi wykrywać zagrożenia i samodzielnie bronić się przed nimi.
 
Jak zauważa Cisco, obecnie najważniejsze wyzwania dla dostawców usług w chmurze i usług DCI (data center interconnect) to zwiększenie pojemności istniejącej infrastruktury światłowodowej, zmniejszenie kosztów na bit, ograniczenie kosztów operacyjnych i eliminacja ludzkich błędów.