Cisco wprowadziło certyfikat Cisco Certified Architect — najwyższy poziom akredytacji dla specjalistów od sieci komputerowych. Nowy certyfikat charakteryzuje wyższy poziom trudności niż ekspercki CCIE (Cisco Certified Internetworking Expert). Ma potwierdzać wiedzę z zakresu architektury i infrastruktury sieci oraz umiejętności współpracy z kadrą zarządzającą klienta.

Proces certyfikacji:

- certyfikat Cisco Certified Architect będzie przyznawany po zaliczeniu egzaminu składanego przed komisją.

- kandydaci zaprezentują i będą bronić projektu zgodnego z wcześniej założonymi wymaganiami biznesowymi. Zostaną też poproszeni o wprowadzenie modyfikacji ad hoc do proponowanego rozwiązania, w oparciu o dodatkowe wymagania przedstawione przez komisję egzaminacyjną.

- aby przystąpić do egzaminu trzeba mieć certyfikat CCDE (Cisco Certified Design Expert) oraz ok. 10-letnie doświadczenie w branży, przejść proces zgłoszeniowy do programu.