Stworzona przez Cisco technologia sieci IBN (Intent-Based Networking), zmieniająca architekturę systemów sieciowych w centrach danych, kampusach i oddziałach firm, ma być odpowiedzią na dzisiejsze i przyszłe potrzeby cyfrowego biznesu. Według producenta gwałtowny wzrost zastosowań urządzeń mobilnych i systemów chmurowych, a jednocześnie ogromne zwiększenie liczby zagrożeń bezpieczeństwa w ostatnich latach, wymagają zupełnie nowego podejścia do metody budowy i zarządzania sieciami. W efekcie powstaje sieć intuicyjna (IBN), czyli taka, która przewiduje, jakie problemy operacyjne mogą się pojawić, automatycznie blokuje propagację zagrożeń oraz systematycznie się uczy, adaptuje do zmieniającej się sytuacji i efektywnie chroni system IT przed atakami.

Producent ogłosił właśnie wprowadzenie zestawu nowych mechanizmów do wszystkich swoich rozwiązań opartych na IBN. Dzięki wykorzystaniu analityki predykcyjnej oraz funkcji zapewniających niezawodność zespoły zarządzających sieciami administratorów mają mieć możliwość przejścia od działań reaktywnych do proaktywnych. 

Cisco przedstawia trzy nowe, oparte na oprogramowaniu produkty, rozszerzające możliwości intuicyjnych sieci. Pierwszy - Network Assurance Engine - to wykorzystujące analizę predykcyjną rozwiązanie dla centrów danych, które stale kontrolując działanie sieci, ma zapewniać niezawodność jej funkcjonowania. Z kolei DNA Center Assurance udostępnia kontekstowy przegląd aktywności, prezentując wszystkie relacje: kto, co, gdzie, kiedy i jak działał w sieci. Wykorzystujące chmurę trzecie rozwiązanie - Cisco Meraki Wireless Health - daje administratorom IT przegląd stanu sieci bezprzewodowej i bogaty zestaw narzędzi analitycznych pozwalających na szybsze usuwanie problemów z jej działaniem. 

Wprowadzeniu nowych rozwiązań towarzyszy zapowiedź największego w historii finansowego wsparcia kanału sprzedaży Cisco. Producent twierdzi, że przeznaczy wiele milionów dolarów, by zaktywizować partnerów do działania w ramach oferty IBN. Nowe technologie mają im m.in. umożliwić sprzedaż rozwiązań sieciowych w modelu opartym na subskrypcji oprogramowania.