Cisco zaprezentowało piątą edycję rocznego raportu CISO Benchmark Study 2019. W badaniu wzięło udział ponad 3000 specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa z 18 krajów świata.

Wśród priorytetów respondenci wskazali konsolidację dostawców rozwiązań cyberbezpieczeństwa. W 2017 r. 54% respondentów przyznało, że korzysta z usług 10 lub mniej dostawców. W najnowszej edycji badania takiej odpowiedzi udzieliło 63% badanych. Raport zwraca przy tym uwagę, że nawet ci specjaliści na stanowiskach chief information security oficer (CISO), którzy zadeklarowali, że korzystają z mniejszej liczby rozwiązań punktowych, mogliby lepiej zarządzać powiadomieniami, gdyby korzystali z bardziej spójnej architektury.

Badanie ujawnia też potrzebę współpracy pomiędzy zespołami zajmującymi się sieciami i cyberbezpieczeństwem. Zespoły, które najbliżej współpracują ze sobą, odnotowują najmniejsze straty. Eliminacja silosów ma też pozytywne skutki finansowe.

Ważne jest zwiększanie świadomości pracowników poprzez ćwiczenia praktyczne. Zdaniem wielu CISO użytkownicy wciąż stanowią najsłabszy punkt systemu zabezpieczeń. Kluczowe jest więc prowadzenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa, mających na celu zwiększenie świadomości już w pierwszym dniu pracy nowych członków zespołu. Tym bardziej, że tylko 51% respondentów twierdzi, że świetnie sobie radzi z zarządzaniem bezpieczeństwem pracowników w ramach kompleksowych procesów wprowadzenia ich do zespołu, zmiany zespołu czy odejścia z firmy.

Wielu CISO jest coraz bardziej przekonanych, że chmura przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa. Zdecydowana większość z nich (93%) wskazała, że migracja do chmury przyczyniła się do zwiększenia efektywności ich zespołów. Jednocześnie zmalała ocena stopnia trudności zabezpieczenia infrastruktury chmurowej – w 2019 za duże wyzwanie uważało to 52% ankietowanych, w porównaniu z 55% w roku 2017.

„W tegorocznej edycji badania, więcej specjalistów na stanowiskach CISO niż kiedykolwiek wcześniej przyznaje, że działa proaktywnie, aby zredukować ryzyko wystąpienia cyberataku. Respondenci deklarują inwestycje w technologie krytyczne dla działania organizacji oraz rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Wciąż jednak jest wiele do zrobienia” – mówi Łukasz Bromirski, dyrektor ds. technologii w Cisco Polska.

Więcej informacji w raporcie: Cisco 2019 CISO Benchmark Study.