Oczekuje się, że powstała w wyniku połączenia spółka przyniesie roczne przychody na poziomie przekraczającym 1 mld dol. oraz ponad dwa miliony klientów na całym świecie. Po zakończeniu transakcji, planuje się, że firma osiągnie synergię kosztów na korzyść udziałowców Citrix i LogMeIn na poziomie od 65 mln dol. w pierwszym i 100 mln dol. w drugim roku działalności.

Citrix GoTo dostarcza rozwiązania do komunikacji przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw. Do czołowych systemów firmy należą: GoToAssist, GoToMeeting, GoToMyPC, GoToTraining, GoToWebinar, Grasshopper oraz OpenVoice.

LogMeIn jest dostawcą rozwiązań do łączności w chmurze, takich jak join.me, LastPass, LogMeIn Rescue czy BoldChat.

Nową spółkę poprowadzi Bill Wagner, dotychczasowy prezydent i CEO LogMeIn.

Citrix ogłosił też wyniki finansowe za drugi kwartał 2016 roku. W okresie tym vendor zanotował przychód w wysokości 843 mln dol., co stanowi wzrost o 6 proc. w porównaniu do 797 mln dol., uzyskanych w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto za drugi kwartał 2016 r. wyniósł 121 mln dol., w porównaniu do 103 mln dol. w tych samych miesiącach 2015 r. Obejmuje on korzyści podatkowe w wysokości 21 mln dol. oraz 14 mln dol. wydzielenia kosztów związanych z ogłoszoną samodzielną działalnością biznesową GoTo. Podane wyniki liczone są zgodnie z metodologią GAAP.

W drugim kwartale 2016 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedzającego przychody Citrixa ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania wzrosły o 7 proc. Ponadto o 14 proc. zwiększyły się przychody z usług SaaS, a o 3 proc. z aktualizacji licencji i utrzymania oprogramowania. Natomiast o 6 proc. zmalały przychody z profesjonalnych usług, w skład których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje. Przychody netto w Ameryce wzrosły o 11 proc., ale w EMEA spadły o 2 proc., a w regionie Pacyfiku o 9 proc.

Kierownictwo Citrixa za trzeci kwartał roku obrachunkowego 2016, który zakończy się 30 września 2016 roku oczekuje przychodu netto na poziomie skonsolidowanym od 820 do 830 mln dol.