Piotr Fąderski został dyrektorem Citrix ds. współpracy z partnerami na rynkach wschodzących w regionie EMEA. Odpowiada za rozwój sieci partnerów firmy na tym obszarze. Obejmuje on Rosję wraz z WNP, Europę Wschodnią (w tym m.in. Polskę, Europę Południowo-Wschodnią, Turcję, Izrael), kraje Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz Afrykę Subsaharyjską.

Rynki wschodzące to nowy region, utworzony w Citrix w br. Piotr Fąderski od stycznia 2018 r. pełnił funkcję dyrektora Citrix na Europę Wschodnią. Do firmy dołączył we wrześniu 2016 r.  Odpowiadał za kanał partnerski w Europie Wschodniej, Szwajcarii, Austrii i Rosji.

Wcześniej przez 8 lat (2008 – 2016) był związany z VMware, m.in. jako Country Manager w Polsce oraz szef organizacji partnerskiej w regionie. Pracował także w CA i HP.

Regionalnym dyrektorem Citrix odpowiedzialny za Europę Wschodnią, czyli m.in. za polski rynek została Vicky Rentzepi. Dołączyła do firmy z MedNet International, gdzie zajmowała stanowisko Chief Commercial Officer. Wcześniej, przez ponad 19 lat, pełniła funkcje kierownicze w Microsofcie w Europie Środkowo-Wschodniej i w Grecji.

Do grona dyrektorów w regionie EMEA dołączyła Sevi Tufekci, poprzednio związana z CA Technologies. Będzie szefem inżynierów wsparcia sprzedaży na rynki wschodzące.

Nowo powołane osoby podlegają Andy’emu MacDonald’owi, regionalnemu wiceprezesowi Citrix, który odpowiada za rynki wschodzące.