Zysk netto Citriksa w I kw. 2016 r. wyniósł 83 mln dol. wobec 29 mln dol. (+186 proc.) w analogicznym okresie 2015 r. W obu przypadkach wynik zmniejszyły odpisy związane z wypłatą odpraw i zamykaniem oddziałów w ramach programu restrukturyzacji, wprowadzonego w ub.r. W minionym kwartale była to kwota 46  mln dol. oraz 15 mln dol. związanych z wcześniej zapowiadanym wydzieleniem działalności biznesowej, związanej z produktami GoTo. Przychody w całym kwartale wyniosły 826 mln dol. (+9 proc. rok do roku).

Przychody ze sprzedaży produktów i licencji oprogramowania wzrosły o 10 proc., z usług SaaS - o 17 proc., z aktualizacji licencji i utrzymania oprogramowania - o 6 proc. W przypadku profesjonalnych usług, w skład których wchodzi konsulting, szkolenia produktowe oraz certyfikacje, zmniejszyły się o 12 proc.
 
Marża brutto liczona zgodnie z metodologią GAAP wyniosła w I kw. br. 83 proc. , a marża operacyjna - 13 proc.

W II kw. br. Citrix spodziewa się przychodów netto w wysokości od 810 do 820 mln dol. Przewidywany zysk netto na akcję to od 0,61 do 0,66 dol.

Spółka poinformowała, że Tom Bogan i Francis deSouza nie będą ubiegać się o reelekcję do rady dyrektorów na dorocznym zgromadzeniu udziałowców, które odbędzie się 23 czerwca br. Jak wyjaśniono, Bogan i deSouza rezygnują z zasiadania w radzie, aby poświęcić więcej czasu na pełnienie obowiązków dyrektora generalnego. Bogan jest dyrektorem generalnym Adaptive Technologies, a deSouza obejmie takie stanowisko w Illumina w lipcu br.