W ub.r. z aplikacji wspierających zarządzanie korzystało ponad 82 proc. firm zatrudniających ponad 250 pracowników – według GUS. Nie oznacza to jednak, że rynek jest nasycony, bo spora część systemów została wdrożona wiele lat temu i wymaga wymiany.

Jak wynika z analiz BPSC, co trzecia przedsprzedaż własnego systemu ERP dotyczy wymiany dotychczas stosowanej aplikacji wspierającej zarządzanie firmą u klienta. Dla porównania 5 lat temu odsetek ten sięgał 5 proc. Wymiana ma miejsce nie tylko w Polsce. Według badań Panorama Consulting, w ub.r. 17 proc. firm zdecydowało się na ERP-a, aby zastąpić dotychczasowe rozwiązanie nowym. Na dalszych miejscach na liście potrzeb znalazły się: poprawa wydajności biznesowej i integracja systemów.

Według obserwacji spółki jednym z najistotniejszych powodów wymiany ERP jest większa funkcjonalność nowych rozwiązań i dostosowanie do mobilności, rozwój opcji analitycznych i interfejsów predefiniowanych dla poszczególnych funkcji pracownika w organizacji. W dużej mierze ERP przejmują rolę rozwiązań wspierających podejmowanie decyzji zarządzających, co 5-10 lat temu było domeną oprogramowania klasy Business Intelligence.

To wszystko sprawia, że presja na wymianę aplikacji jest coraz większa. Jak wynika z badań Ventana Research 45 proc. pytanych przedsiębiorstw chce w najbliższym czasie korzystać z bardziej wydajnych systemów ERP.