W 2018 r. Comarch wypracował na polskim rynku 765,7 mln zł przychodów ze sprzedaży klientom zewnętrznym, o 29,4 proc. więcej niż w 2017 r. (591,57 mln zł).

Zysk netto Comarchu w Polsce wzrósł o 18,6 proc., czyli prawie 10 mln zł, do 63,7 mln zł z 53,7 mln zł w 2017 r. W 2018 r. polski zysk krakowskiej firmy był nawet wyższy niż całej grupy globalnie (53,6 mln zł).

W 2017 r. przychody ze sprzedaży osiągnięte w Polsce stanowiły 50,3 proc. obrotów Comarchu (1,175 mld zł), a w 2018 r., już 55,9 proc. (1,37 mld zł).

Prawie 30-procentowy, czyli o ponad 160 mln zł, wzrost sprzedaży Comarchu w Polsce w ub.r. to głównie efekt znacznie większych obrotów na rynku zamówień publicznych. Ten sektor w ub.r. wygenerował największe przychody krakowskiej grupy na lokalnym rynku, a były one ponad 3 razy wyższe niż w 2017 r. (182,4 mln zł wobec 53,2 mln zł).

Wyniki grupy wskazują także na ożywienie w sektorze MŚP (160,9 mln zł obrotów wobec 136,1 mln zł w 2017 r.). Więcej zamawiały również banki i instytucje finansowe: 151,1 mln zł do 131,72 mln zł.

W sektorze telekomunikacja, media i IT bilans przychodów poprawił się do 124,5 mln zł z 95,9 mln zł.

Jeden z największych integratorów nie odnotował natomiast wyraźnie większego popytu w firmach handlowych i usługowych, gdzie poziom sprzedaży był tylko nieznacznie wyższy niż w 2017 r. (58,7 mln zł wobec 56,1 mln zł). Mniej zamawiał przemysł i utilities (76,8 mln zł wobec 81,7 mln zł).
Prawie trzykrotnie poszły w górę zakupy rozwiązań Comarchu w sektorze medycznym (15,6 mln zł wobec 5,7 mln zł).