W I kw. 2019 r. Comarch w Polsce wypracował 215,3 mln zł przychodów ze sprzedaży klientom zewnętrznym, o 50 proc. (ok. 78 mln zł) więcej niż w I kw. 2018 r. Osiągnął 19,33 mln zł zysku netto w kraju, co oznacza poprawę o 149 proc. wobec ub.r. (przeszło 11 mln zł). Dzięki dobrym wynikom na polskim rynku Comarch globalnie wyszedł na plus (8,9 mln zł zysku netto, przy przychodach ze sprzedaży 338,7 mln zł, rok wcześniej grupa miała stratę). Podsumowując globalne wyniki wiceprezes Konrad Tarański zapewnił, że był to jeden z najlepszych pierwszych kwartałów w historii spółki (Comarch działa od 26 lat). Wartość kontraktów na br. jest również wyższa niż w ub.r.

Największy udział w przychodach Comarchu w Polsce miał sektor telekomunikacja, media i IT, gdzie odnotowano ponad dwukrotny wzrost sprzedaży (56,2 mln zł wobec 23,5 mln zł w ub.r.) oraz MŚP (44,7 mln zł wobec 37,4 mln zł w ub.r.). Znacznie zwiększyła się sprzedaż w sektorze publicznym (34 mln zł wobec 13,6 mln zł).