Haitong Bank podtrzymał rekomendację "kupuj" dla Comarchu, podnosząc cenę docelową akcji spółki ze 184,60 zł do 215 zł.

W ocenie analityków Comarch czeka lepszy rok. Prognoza EBIDTA na 2019 r. została podniesiona o 23 proc., a na 2020 r. - o 10 proc. Haitong Bank uważa, że w I kw. br. EBIDTA była ponad dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej, sięgając 34,6 mln zł (spółka jeszcze nie podała wyników), a w całym 2019 r. zwiększy się o 42 proc. r/r, do 216 mln zł.

Podbicie prognozy jest związane z dobrą oceną portfela zamówień krakowskiej grupy na br., w którym znalazły się wysokomarżowe kontrakty w sektorze telekomunikacyjnym, lojalnościowym i ERP. Ponadto spółka pozyskała perspektywiczne kompetencje w technologii 5G. Prognoza zakłada, że przychody ze znaczącego w przychodach spółki segmentu TMT (telekomunikacja, media, IT) w br. będą wyższe o ponad 20 proc. niż w ub.r.

Haitong Bank przypuszcza również, że możliwy jest kompromis z ZUS-em w sprawie potężnej kary, jaką ubezpieczalnia naliczyła Comarchowi (24,2 mln zł) po częściowym odstąpieniu od megakontraktu na Kompleksowy System Informatyczny. Obecnie strony negocjują w tej sprawie. ZUS do końca maja br. zawiesił egzekucję należności z gwarancji bankowych, sygnalizując gotowość do porozumienia.

W 2018 r. Comarch wypracował 1,37 mld zł przychodów. W tym na polskim rynku przychody ze sprzedaży klientom zewnętrznym wyniosły 765,7 mln zł.