Comarch w konsorcjum z VoiceLab.AI wyposaży sądy powszechne w Polsce w system do automatycznej transkrypcji mowy oraz zarządzania tym procesem. Rozwiązanie rozpoznaje dyktowane lub odtwarzane z nagrania słowa, a następnie zachowuje transkrypcję na serwerach. Zapisane teksty można odsłuchiwać i edytować. Wartość umowy w tej sprawie to 11 mln zł brutto. W przetargu konsorcjum Comarchu pokonało Newton Technologies (17,7 mln zł) oraz Enigmę (24,2 mln zł).

System będzie gotowy we wrześniu 2018 r. Umożliwi automatyczną transkrypcję cyfrowych zapisów z przebiegu rozpraw sądowych (tzw. e-protokołów), które już znajdują się na sądowych serwerach. Centralny portal transkrypcyjny pozwoli zarządzać rozdziałem zadań, organizacją pracy, jak również przepływem plików i informacji.

Dodatkowo w ramach projektu konsorcjum wyposaży sędziów i ich asystentów w program do dyktowania, w celu sporządzania pism sądowych, uzasadnień, streszczeń zawartości akt itp. Program ten w czasie rzeczywistym będzie przekładał mowę na tekst.  

To kolejna umowa krakowskiej spółki z resortem sprawiedliwości. W ub.r. Comarch w konsorcjum z Maxto uzyskał wart prawie 138 mln zł kontrakt na rejestrację rozpraw sądowych.