W wielu obszarach funkcjonowania współczesnych aglomeracji miejskich drony mogą pełnić wręcz kluczową rolę – uważają autorzy raportu "Ustanowienie bezpiecznego programu dronów miejskich" (Establishing a Safe and Secure Municipal Drone Program). Już dzisiaj wiele miast pracuje nad wdrażaniem zakrojonych na dużą skalę programów opartych na wykorzystaniu dronów, m.in. do celów medycznych, transportowych czy rolniczych. Warunkiem rozwoju tych i innych zastosowań jest stworzenie bezpiecznego środowiska wykorzystania dronów. W dużej mierze środowisko to będzie związane z przetwarzaniem w chmurze i internetem rzeczy.

Istotne jest, aby misje wykonywane przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych były bezpieczne, zarówno dla samych urządzeń jak i dla mieszkańców miast, stabilne, odporne na ataki i nie naruszały równowagi ekologicznej. Konieczne staje się, przekonują autorzy raportu, by już od samego początku planowania użycia dronów miasta wdrażały w życie również odpowiednie zasady bezpieczeństwa. Mogą one przyczynić się do zwiększenia zainteresowania wykorzystaniem dronów w wielu obszarach funkcjonowania miasta.

W raporcie znajdują się wytyczne do budowania takich programów bezpieczeństwa. Obejmują one wymogi dotyczące planowania i  projektowania zintegrowanych systemów z udziałem dronów, zakupów oraz procesów integracji, testowania i wdrażania systemów dronów.

Autorzy raportu zwracają również uwagę na znaczenie samych dronów dla zapewnienia bezpieczeństwa w mieście. Drony mogą być użyte do monitorowania przestrzeni miejskich, wykrywania i zagłuszania niebezpiecznych sygnałów czy jako wsparcie dla służb publicznych w reagowaniu kryzysowym.