Robert Kaleta, Sławomir Sokołowski i Jolanta Światek-Kozłowska zrezygnowali z funkcji w radzie nadzorczej Cube.ITG. Nie podali przyczyny tej decyzji.

Jolanta Światek-Kozłowska była w radzie nadzorczej spółki od 2016 r. Jest profesorem nauk medycznych, specjalizuje się w telemedycynie. Zajmowała stanowiska dyrektorskie związane z rynkiem medycznym m.in. w T-Mobile i Philipsie.

Robert Kaleta i Sławomir Sokołowski to prawnicy. Zasiadali w radzie od 2017 r. Pełnią funkcję wiceprezesów w fundacji Universitatis Varsoviensis.

Cube.ITG czeka obecnie na głosowanie wierzycieli nad układem, które zaplanowano na 26 kwietnia. W ub.r. sąd umorzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki, a w styczniu br. odrzucił wniosek wierzycieli o ogłoszenie upadłości ze względu na majątek niedostateczny do sfinansowania postępowania.

Również w końcu kwietnia br. odbędzie się głosowanie wierzycieli nad układem z Data Techno Park, pozostającą w restrukturyzacji spółką zależną Cube.ITG.