Bezpośrednie inwestycje związane z transformacją cyfrową na świecie rosną przeciętnie o 17,5 proc. co roku i oczekuje się, że zbliżą się do 7,4 bln dol. w latach 2020 - 2023. Za 4 lata przekroczą 50 proc. nakładów na ICT wobec 36 proc. w br. - prognozuje IDC. Największy wzrost jest przewidywany w zakresie przetwarzania danych i analityki.


IDC przewiduje również fundamentalne znaczenie sztucznej inteligencji w digitalizacji przedsiębiorstw. Według prognozy w 2024 r. firmy oparte na AI będą reagować 50 proc. szybciej na potrzeby klientów, partnerów, konkurencję i wymagania regulacyjne, w porówaniu z podmiotami, które nie korzystają z rozwiązań sztucznej inteligencji. Do 2023 r. firmy, które będą dążyć do zarabiania dzięki nowym technologiom, zainwestują na świecie 265 mld dol. Decyzje biznesowe wsparte analityką i AI staną się czynnikiem łączącym innowacje cyfrowe.

Efektywność "cyfrowych pracowników" zwiększy się o 35 proc., co przyczyni się do zwiększenia produktywności - według prognozy.

Będzie też rosło znaczenie współpracy i współtworzenia innowacji zarówno między partnerami, jak i konkurentami.

Już w 2020 r. 60 proc. firm będzie stosować "cyfrowe KPI" (kluczowe wskaźniki efektywności), aby ocenić przychody i rentowność.

Kierując się zarówno eskalacją cyberzagrożeń, jak i potrzebą nowej funkcjonalności, 65 proc. przedsiębiorstw do 2023 r. zmodernizuje swoje starsze systemy za pomocą dużych inwestycji w nowe technologie - uważa IDC.