IDC prognozowało przed rokiem, że pod koniec 2017 r. dwie trzecie największych światowych spółek postawi cyfrową transformację biznesu w centrum swojej strategii. Wiele wskazuje na to, że jest to bardzo prawdopodobna prognoza.

Dokładnie połowa menadżerów ankietowanych przez Forbesa i Hitachi w badaniu How do Win at Digital Transformation przyznała, że skupienie działań wokół cyfrowej transformacji biznesu jest ich strategicznym celem w ciągu najbliższych 2 lat. Na drugim miejscu (38 proc.) znalazła się aktywność z zakresu fuzji i przejęć, na trzecim skupienie się na nowych produktach i usługach (35 proc.). Dwa cele wymieniane w dalszej kolejności to natomiast rozszerzenie działań o nowe obszary biznesu (24 proc.) i ekspansja zagraniczna (22 proc.).

Za liderów biznesowego wykorzystania danych i ich analizy uważa się już teraz 44 proc. respondentów, a do osiągania wyższych zysków za ich sprawą przyznało się 91 proc. wszystkich uczestników badania. Oznacza to, że potencjał adaptacji technologii tzw. trzeciej platformy (chmura, Big Data, mobilność, media społecznościowe) jest więc wysoki, choć wciąż niewykorzystywany w pełni.

Są jednak istotne bariery w cyfryzacji przedsiębiorstw. Przede wszystkim brakuje wykwalifikowanych specjalistów IT, jak również brakuje środków ze względu na ograniczenia budżetowe. Inwestycje hamuje również brak wizji transformacji przedsiębiorstw.

Niemal 30 proc. pytanych uznało wdrożenie technologii związanych z cyfrową transformacją biznesu (DX) za wyzwanie, z drugiej – 56 proc. respondentów nie miało wątpliwości co do tego, że wnoszą największy wkład w sukcesywną digitalizację firm.  Zdaniem respondentów główną technologią otwierającą przedsiębiorcom drogę do szybkiej cyfryzacji jest cloud computing – wskazało na niego 64 proc. ankietowanych menadżerów.

„Digitalizacja firm ze statusu „warte obserwacji” w latach 2012-2013 ewoluowała przez miano reorganizatora modeli biznesowych w 2014 r. do statusu „niezbędne” w okresie 2015-2016, poprzez poprawę produktywności firm i umożliwienie im zdobywania przewagi konkurencyjnej.  Z raportu wynika, że kluczowe plany inwestycyjne przedsiębiorstw obejmują technologie stojące za cyfrową transformacją oraz zwiększanie gromadzonych danych i możliwości ich analizowania” – komentuje Tomasz Galas, wiceprezes Atmana.
 
Według lutowego raportu IDC wydatki przedsiębiorstw na technologie odpowiedzialne za cyfrową transformację biznesu do końca 2017 r. przekroczą bilion dolarów, osiągając nawet sumę 1,2 bln dol., co stanowi blisko 20-procentowy wzrost w stosunku do 2016 r. Nakłady finansowe przeznaczane przez globalne przedsiębiorstwa na technologie „DX” kolejny próg – 2 bln dol. – mają z kolei przekroczyć już do końca bieżącej dekady.