Liderami transformacji cyfrowej są firmy, które działają online. Prawie wszystkie już zaplanowały, przetestowały i wdrożyły projekty - według Fujitsu Future Insights Global Digital Transformation Survey Report 2018. Zmiany dużo wolniej następują w firmach, które oferują produkty i usługi w tradycyjny sposób. Dwie trzecie z nich dopiero zaczęło realizację cyfrowych projektów.

Jeśli chodzi o branże, to najbardziej zaawansowany w zakresie cyfryzacji jest sektor finansowy (89 proc. firm planuje, testuje lub wdraża cyfrową transformację). Z kolei w ochronie zdrowia odsetek ten jest niski i wynosi 60 proc.

Badanie wykazało również, że transformacja przynosi biznesowe korzyści, ale nie wszystkim w takim samym stopniu. Generalnie pozytywnych efektów inwestycji w cyfryzację nie odczuła jeszcze połowa przedsiębiorstw.

Najbardziej zadowolone mogą być firmy z sektora finansów i handlu detalicznego - według deklaracji ok. 30 proc. projektów przyniosło już pomyślne rezultaty. W transporcie odsetek ten wynosi 25 proc., w produkcji przemysłowej - 21 proc., a w opiece zdrowotnej - 14 proc.


Według Fujitsu o przeprowadzeniu udanej transformacji decyduje wiele zmiennych, ale 6 czynników ma kluczowe znaczenie:

1. Przywództwo
Decydujące jest zaangażowanie szefa firmy w proces cyfrowej transformacji. Na początek ktoś musi wyznaczyć konkretne cele zmian.

2. Zespół
Rolą CEO jest przekazanie wizji i strategii transformacji, którą następnie realizuje dobrze poinformowany i odpowiednio dobrany zespół specjalistów.

3. Zwinność
Ważne jest szybkie i elastyczne działanie. Powinna mu sprzyjać kultura innowacji w firmie.

4. Integracja biznesowa
Cała organizacja musi być zaangażowana w cyfrową transformację. Podstawą skutecznego działania jest wykorzystywanie efektów synergii, integracja i adaptacja już istniejącej infrastruktury IT, przenikanie się procesów cyfrowych i analogowych oraz praca projektowa w zespołach złożonych z osób o różnych kompetencjach i z różnych działów.

5. Ekosystem
W procesie transformacji cyfrowej muszą uczestniczyć odpowiedni partnerzy, z wiedzą w zakresie sprzętu i oprogramowania. Pomogą ułożyć procesy w firmie i zajmą się administracją infrastruktury IT.

6. Wykorzystanie analizy danych
Aby zrealizować cele biznesowe transformacji, trzeba zadbać o to, by wykorzystać wiedzę z analizy danych zebranych w tym procesie. To nieocenione źródło wiedzy, które musi służyć organizacji i poszczególnym menedżerom do podejmowania odpowiednich decyzji.