Firma Deloitte przeprowadziła badanie wśród menedżerów wyższego szczebla w dużych firmach, osiągających przychody w wysokości co najmniej 100 mln euro rocznie, w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Holandii, Norwegii, Danii oraz w Polsce. Za największe zewnętrzne ryzyko badani uznali niepewność gospodarczą, na którą wskazało 34 proc. z nich. Największy odsetek takich wskazań odnotowano w Polsce (71 proc.) oraz w Wielkiej Brytanii (52 proc.).

W odróżnieniu od innych krajów polscy menedżerowie wśród istotnych ryzyk wskazywali również cyfryzację, którą wymieniło 43 proc. z nich. Zdaniem ekspertów Deloitte, może się to wiązać z niskim poziomem wdrożenia technologii cyfrowych w polskich firmach i poczuciem braku przygotowania do zmian w tym obszarze.

Gospodarcza niepewność skłania firmy na Starym Kontynencie do koncentrowania się na redukcji kosztów – twierdzą autorzy raportu „Thriving in uncertainty. Deloitte’s first biennial cost survey: Cost improvement practices and trends in Europe”. Jest ona sposobem na osiągnięcie wzrostu i poprawę wydajności. 83 proc. europejskich firm zadeklarowało, że w ciągu najbliższych 24 miesięcy rozpocznie proces redukcji kosztów. Celem dla połowy z nich jest redukcja na poziomie 10 proc. Połowa badanych europejskich firm (dokładnie 57 proc.) przyznaje też jednak, że ma problemy z osiągnięciem wyznaczonego celu.

Wśród sposobów efektywnego zarządzania kosztami coraz większego znaczenia nabierają rozwiązania informatyczne. W ciągu ostatnich 24 miesięcy badane firmy wdrożyły wiele tego typu narzędzi. Zarówno w Polsce, jak i reszcie badanych krajów były to przede wszystkim ulepszone systemy do prognozowania, budżetowania i raportowania (odpowiednio 86 i 47 proc.). Na drugim miejscu znalazła się zoptymalizowana konfiguracja systemów IT (odpowiednio 57 i 42 proc.). Zdaniem Deloitte, wyższe odsetki odpowiedzi w Polsce niż w innych europejskich krajach, mogą znowu wskazywać na to, że polskie firmy miały w tym obszarze większe opóźnienia i zaniedbania niż badane firmy z innych krajów.