Według 451 Research rynek oprogramowania do tworzenia i zarządzania kontenerami (kubernetes) będzie za 4 lata warty ponad 5,5 mld dol., rosnąc średnio rocznie o 28 proc. Podobne dane podaje Markets&Markets. Raport Turbonomic 2019 State of Multicloud informuje, że 26 proc. firmowych środowisk IT bazuje na konteneryzacji. W ciągu 2 lat liczba ta ma wzrosnąć dwukrotnie.

Inwestycje są spodziewane przede wszystkim w branży motoryzacyjnej, finansowej, handlowej, telekomunikacyjnej, a także w logistyce i w instytucjach publicznych. Mają być istotnym elementem transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Przewiduje się, że kubernetes niebawem wykroczy poza kontenery i będzie stosowane jako wsparcie innych elementów środowiska IT. Już 1/3 biznesowych aplikacji stawianych w tych środowiskach ma znaczenie krytyczne dla biznesu.

Zainteresowanie oprogramowaniem do zarządzania kontenerami związane jest m.in. popytem na chmurę. Wiele firm obawia się, że wybór jednego dostawcy uniemożliwi korzystanie z możliwości innego. Kontenery pozwalają na uniknięcie tego problemu. Oferują jednoczesne zarządzanie tysiącami jednostek w różnych środowiskach tradycyjnych, w chmurze hybrydowej i publicznej.

Wdrożenie kontenerów skraca czas tworzenia aplikacji nawet o 30 proc., a lepsze wykorzystanie możliwości sprzętu przyczynia się do ograniczenia kosztów utrzymania infrastruktury nawet o 15 proc. – podaje VMware.

- Organizacje każdego szczebla muszą inwestować w technologie, które pozwolą im przygotować się na dalsze, nieuniknione zmiany. Kubernetes może w tym pomóc, ale trzeba oszacować, jak bardzo ma ingerować w ten proces. Jednym firmom wystarczy prosta wersja, inne będą potrzebować zbudowanego od podstaw środowiska. Niektóre organizacje mogą z kolei zainwestować w oprogramowanie kubernetes udostępniane jako usługa w chmurze – twierdzi Joe Baguley z VMware.

W badaniu opublikowanym w ub.r. w serwisie NewStack jako największe wyzwania związane z konteneryzacją wymieniono bezpieczeństwo, sieci i pamięci masowe, czyli kwestie związane z infrastrukturą. Wskazały je zwłaszcza największe organizacje.