Konsorcjum Gabos Software (spółka zależna Wasko) i Asseco Poland wygrało przetarg organizowany przez Radomski Szpital Specjalistyczny na dostawę i wdrożenie platformy e-usług w ramach projektu "Wzrost jakości świadczeń zdrowotnych poprzez wdrożenie platformy e-usług w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym".

Wartość oferty wyniosła 9,37 mln zł brutto. W tej części postępowania (cz. 1) nie było konkurencyjnych propozycji. Szpital zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia 8,7 mln zł, jednak zdecydowano o wyborze oferty konsorcjum. Cena miała 40 proc. wagi w kryteriach oceny, dodatkowe wymagania funkcjonalne - 35 proc., okres gwarancji na oprogramowanie w części medycznej oraz administracyjnej - 10 proc., okres gwarancji na wdrożone e-usługi - 15 proc.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury sprzętowej i modułów oprogramowania w celu wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (m.in. serwerownia, sieć komputerowa, system inwentaryzacji elektronicznej, kioski informacyjne, system kolejkowy). Będzie to uzupełnieniem i poszerzeniem posiadanego przez szpital systemu AMMS Asseco Poland.

Szacowany udział wynagrodzenia Gabos Software w wynagrodzeniu całego konsorcjum wynosi ok. 80 proc. Termin realizacji zamówienia będzie liczony od daty zawarcia umowy do 31 maja br.

 

2 mln zł to za mało

W części 2 postępowania, obejmującej dostawę sprzętu (dostawa i instalacja serwera terminalowego, dostawa sprzętu informatycznego, dostawa sprzętu komputerowego dla partnerów, szkolenia), oferty złożyli Komputronik Biznes (2,35 mln zł brutto) oraz białostocka spółka Intratel (2,52 mln zł).

Zamówienie w cz. 2 unieważniono, uzasadniając, że wartość najniższej oferty przekraczała sumę, jaką zamawiający chciał przeznaczyć na realizację zamówienia (2,066 mln zł brutto).