Dagma wprowadzi na polski rynek rozwiązanie Arkeia Network Backup, dostępne w wersji programowej, sprzętowej i zwirtualizowanej. Produkt jest kompatybilny z ponad dwustoma platformami systemowymi wykorzystywanymi zarówno w serwerach fizycznych (m.in. Linux, Mac OS, Solaris, Windows), jak i wirtualnych (m.in. VMware, Citrix, Microsoft). Network Backup jest zarządzany przez konsolę administracyjną dostępną z przeglądarki internetowej lub poprzez Command-Line Interface (CLI).