W ofercie pojawiło się siedem modeli NETASQ UTM (U30, U70, U120, U250, U450, NG 1000-A, NG 5000-A), przeznaczonych do kompleksowej ochrony sieci przed zagrożeniami. Urządzenia mają firewall zintegrowany z systemem IPS. Nowe modele wyposażono w rozszerzony filtr URL, zawierający klasyfikację serwisów w 53 kategoriach tematycznych, z uwzględnieniem polskich stron. Do filtra można dodać inne witryny (w ciągu jednego dnia roboczego od momentu zgłoszenia). Narzędzie do raportowania jest dostępne po polsku. Użytkownik ma do wyboru dwie wersje. Event Analyzer umożliwia monitorowanie i ocenę stanu zabezpieczeń sieci, sprawdzenie rzeczywistego obciążenia łącza, a także analizę ewentualnych prób ataku. Z kolei Event Reporter Light - rozwiązanie stworzone dla małych i średnich firm - ma niższe wymagania sprzętowe, dostosowane do najmniejszych modeli (od U30 do U450). Opcja Light jest dostępna przez przeglądarkę WWW. UTM-y mają również zdolność usuwania złośliwego kodu HTML z zainfekowanych stron internetowych i otwarcia serwisu już w bezpiecznej wersji. Przepustowość firewalla z włączonym IPS w zależności od modelu wynosi od 200 Mb/s (U30) do 13,5 Gb/s (NG 5000-A).

Urządzenia są sprzedawane wraz z kilkoma opcjami serwisowania. Najmniejszy model U30 z podstawowym serwisem na 1 rok kosztuje ok. 850 euro netto (3689 zł przy kursie 4,34 zł za 1 euro).