Przedsiębiorcy nie rozstaną się z deklaracjami VAT co najmniej do końca 2019 r. Poprzednio zapowiadano ich możliwą likwidację z początkiem br., a następnie od 1 lipca br. Nowy termin to 1 stycznia 2020 r. - informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o VAT (na razie jest po konsultacjach) od 1 stycznia przyszłeg roku deklaracje VAT ma zastąpi nowy plik JPK_VDEK. Jego struktura zostanie poszerzona wobec pliku JPK_VAT (obejmie zarówno ewidencję, jak i deklaracje). Zmiana ma uszczelnić system podatkowy, a przy tym ograniczyć obowiązki administracyjne przedsiębiorców wobec fiskusa. Zamiast deklaracji VAT i pliku JPK podatnik będzie wysyłał tylko nowy JPK.

JPK_VDEK ma zastąpić deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-27, załączniki VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT. Zawarte w nim dane będą przekazywane do zarządzanego przez KAS centralnego rejestru faktur. Ma to umożliwić szybkie wykrycie nieprawidłowości. JPK_VDEK trzeba będzie przygotowywać co miesiąc (do 25. dnia miesiąca) tak jak obecnie JPK_VAT. Obowiązek ten obejmie także podatników rozliczających VAT kwartalnie.

Za każdą nieprawidłowość w JPK_VDEK przewidziano 500 zł kary. Może być ona jednak nałożona wówczas, jeżeli przedsiębiorca w ciągu 14 dni nie skoryguje błędu na wezwanie naczelnika urzędu skarbowego.