Wartość transakcji wyniosła 416 tys. zł. Vendocom.pl działa na polskim rynku od lipca 2010 r. Do końca ub. roku sklep wypracował – zgodnie z danymi Direct eServices – 1 mln zł przychodów i 75 tys. zł zysku netto. Plan na 2011 r. zakłada obroty na poziomie 2 mln zł i 180 tys. zł zysku netto.

Vendocom.pl jest nastawiony głównie na klientów biznesowych. Funkcjonuje w modelu tzw. bargain hunting, tzn. po otrzymaniu zamówienia od klienta dostarcza produkty po cenach, które – jak zapewnia spółka – są najatrakcyjniejsze na rynku. W ofercie serwisu znajdują się m.in. notebooki, desktopy, monitory, peryferia, drukarki, serwery, produkty sieciowe. Asortyment zostanie poszerzony o własne produkty Direct eServices, sprzedawane pod marką Direkt.

W 2010 r. Direct eServices miał 7,6 mln zł przychodów i 355 tys. zł zysku netto. Opublikowana w styczniu prognoza spółki na 2011 r. zakłada przychody na poziomie 9,8 mln zł i zysk netto w wysokości 860 tys. zł.