Dla Actionu DM BOŚ wydał rekomendację 'trzymaj' (tak jak poprzednio), obniżając cenę docelową z 26,40 zł do 15,10 zł z zaleceniem 'niedoważaj'. W chwili wydania rekomendacji kurs wynosił 15,17 zł.

'Spodziewamy się, że wyniki spółki za I kw. 2016 r. będą kiepskie' - stwierdza raport. Dom maklerski przewiduje, że zysk netto spadnie o 84 proc. w porównaniu z i tak nienajlepszym I kw. ub.r., do 2 mln zł, a przychody stopnieją o 20 proc., do 1,122 mld zł.

Po słabym IV kw. 2015 r. oraz oczekiwaniach zarządu dotyczących niskiego poziomu zysków w kolejnych kwartałach DM BOŚ obniżył prognozę zysku i sprzedaży Actionu w kolejnych latach, aczkolwiek ten rok ma być najgorszy, potem powinna przyjść poprawa.

W 2016 r. skonsolidowana sprzedaż Actionu według prognozy analityków spadnie o ponad 1 mld zł w odniesieniu do 2015 r., do 4,295 mld zł, a zysk zmniejszy się z 23,2 mln zł do 21,7 mln zł. W 2017 r. przewidywane jest 4,63 mld zł przychodów i 39,3 mln zł zysku netto.

'Oczekujemy, że wyniki sprzedaży spółki znajdą się pod negatywnym wpływem wysokiej bazy sprzedaży z 2015 r., trudnej sytuacji na rynku (presja na marżę zysku brutto, niższe średnie ceny produktów sprzedanych w połączeniu z nasyceniem rynku, celowe ograniczenia skali nierentownej sprzedaży oraz pełny efekt wprowadzenia ustawy o odwróceniu podatku VAT. Ponadto spodziewamy się, że ciągle nierentowna działalność na niemieckim rynku (Action Europe) oraz wewnętrzne problemy spółki będą negatywnie oddziaływać na zyski.' - stwierdzono w analizie.

DM BOŚ prognozuje dalszy spadek marży zysku brutto Actionu na sprzedaży o 0,2 pp, do 4,8 proc. po wpływem silnej konkurencji i presji cenowej.

 

AB pod presją kosztów

Dla AB analitycy podtrzymali rekomendację 'trzymaj', ustalając tak jak poprzednio cenę docelową na 36,10 zł, z zachowaniem rekomendacji 'neutralnie'. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 36,40 zł.

DM BOŚ zwraca uwagę, że w ostatnich kwartałach znacząco obniżył się zysk na akcję spółki względem ub.r., wskutek wzrostu sprzedaży połączonego z uruchomieniem centrum w Magnicach, co pociągnęło za sobą wyższe koszty finansowe oraz amortyzacji.

W ocenie analityków w III kw. finansowym 2015/16 (I kw. br.) czwarty raz z rzędu spadł zysk spółki (wyniki będą znane 16 maja), tym razem o 15 proc., do 11,5 mln zł, przy przychodach podobnych jak rok wcześniej, tj. 1,692 mld zł. Sprzedaż na ubiegłorocznym poziomie jest związana m.in. z nasyceniem polskiego rynku i dużymi zapasami.

Według DM BOŚ AB nie powstrzymało spadku marż - marża zysku brutto na sprzedaży zmniejszyła się o 0,4 pp r/r ze względu na zaostrzenie konkurencji. Analitycy zwracają uwagę na koszty, jakie pociągnęło za sobą utrzymywanie przez AB dwóch magazynów w minionym kwartale.

'Zważywszy na wyższy od oczekiwań wzrost sprzedaży w poprzednim kwartale (oraz oczekiwane przesunięcie przychodów z III kw. 2015/16 na IV kw. 2015/16) podwyższyliśmy prognozy przychodów dla AB na 2015/16 i lata następne. Jednakże zakładamy, że szybszy wzrost sprzedaży odbije się na kapitale obrotowym i spowoduje wzrost długu netto. W efekcie nasze prognozy zysku netto marginalnie spadają' - wyjaśnia dom maklerski.

DM BOŚ przewiduje 7-procentowy spadek zysku (EPS) w aktualnym roku finansowym AB - 2015/16 (zakończy się 30 czerwca br.) oraz 13-procentowy wzrost w roku następnym (2016/17). Zysk netto wyniesie zgodnie z prognozą odpowiednio 63,4 mln zł oraz 71,5 mln zł, przy przychodach 7,235 mld zł oraz 7,669 mld zł.