Od 1 maja zakończył się okres przejściowy dotyczący raportowania schematów podatkowych (MDR). Za naruszenie przepisów w tej sprawie, jak brak raportu, który składa się szefowi KAS, grozi przedsiębiorcom do 21,6 mln zł kary. Schematy to zasadniczo takie rozwiązania, które mogą obniżyć wysokość podatku. Przepisy dotyczą sumy korzyści ponad 2,5 mln euro, gdy przychody danego podmiotu (lub jego aktywa albo koszty) są wyższe niż 10 mln euro.

W ocenie doradców podatkowych, objaśnienia resortu co do raportowania schematów nie rozwiewają wszystkich wątpliwości. Resort już wyłączył z  MDR ulgi podatkowe (np. korzystanie z ulgi na badania i rozwój, Innovation Box), jak również m.in. ulgi od transferów na konta emerytalne. Raportowaniu może podlegać np. przeniesienie wartości niematerialnych, operacje o określonej wartości, które wpływają na część odroczonego podatku, czy wrzucenie w koszty transgranicznych płatności między powiązanymi podmiotami. Zapowiedziano dodawanie kolejnych objaśnień w trakcie obowiązywania ustawy, co może pomóc we właściwej interpretacji przepisów.