Wprowadzenie dronów do oferty Impaktu do efekt umowy dystrybucyjnej z Ugo i debiutu tej marki. Na początek w sprzedaży pojawiły się 3 modele urządzeń.

W 2016 r. szacunkowa wartość polskiego rynku dronów wyniosła 201,31 mln zł wobec 164 mln zł w 2015 r. – według Instytutu Mikromakro. Z tego ponad połowę udziału miał handel. W br. spodziewany jest kolejny dwucyfrowy wzrost rynku.