Zdaniem FAA – federalnego urzędu lotniczego USA, do 2020 r. podwoi się liczba dronów konsumenckich będących w użyciu, ale sprzedaż modeli do zastosowań komercyjnych wzrośnie jeszcze szybciej.
 
Jako najczęstsze zastosowanie dla sprzętu komercyjnego w USA wskazano inspekcje przemysłowe (42 proc.). Przykładem jest np. wykrywanie usterek w tankowcach z pomocą dronów. Na drugim miejscu są drony do fotografowania gruntów i nieruchomości (22 proc.). Małe urządzenia latające będą także potrzebne w rolnictwie (19 proc.) oraz w branży ubezpieczeniowej (15 proc.) i administracji (2 proc.).

W 2016 r. zgodnie z prognozą FAA zostanie sprzedanych w USA 1,9 mln dronów konsumenckich, a w 2020 r. – 4,3 mln szt. Jeśli chodzi o urządzenia komercyjne, to w 2016 r. sprzedaż ma wynieść ok. 600 tys. szt., a w 2020 r. – 2,7 mln szt.