Z badania Brothera wynika, że dla 80 proc. MŚP kwestia druku jest nadal kluczowa lub bardzo ważna.  

– Wyniki naszego badania pokazują, że pogłoski o śmierci druku okazują się przesadzone. Widzimy, że polskie małe i średnie firmy nadal dużo drukują i szacujemy, że w ciągu najbliższych lat to się nie zmieni – mówi Piotr Baca, country manager w Brother Polska.

 

Koszt materiałów jest najważniejszy
Przy zakupie urządzeń drukujących polskie MŚP zwracają największą uwagę na koszt materiałów eksploatacyjnych (64 proc. wskazań). Mniejsze znaczenie ma niska awaryjność (40 proc.), szybkość drukowania (38 proc.) i - co może być zaskoczeniem - cena urządzenia (36 proc.). Tylko 7 proc. uznało za istotne kryterium bezpieczeństwa.  

–  Nie zdają sobie sprawy ze znaczenia rozwiązań bezpieczeństwa – komentuje Katarzyna Idzkiewicz, marketing manager Brothera.

 

Wymiana sprzętu najczęściej co 5 lat
Co do średniego okresu eksploatacji urządzeń drukujących, to 41 proc. ankietowanych firm deklaruje, że wymieniają sprzęt co 5 lat. Ponad jedna piąta kupuje nowe urządzenia co 3 lata. Wymianę sprzętu częściej niż raz w roku deklaruje tylko 3 proc. firm. Przeważająca większość MŚP (73 proc.), które użytkują urządzenia biurowe, wymienia je dopiero wtedy, gdy ulegną zużyciu, awarii lub kiedy jakość ich pracy jest niezadowalająca.

Firmy pytane o najważniejsze problemy związane z eksploatacją sprzętu drukującego najczęściej twierdziły, że... nie mają poważnych problemów (45 proc. odpowiedzi). Więc dla tej grupy nawet jeśli problemy są, okazują się tak nieistotne, że badani o nich nie wspominają.

Najbardziej problematyczny okazuje się jednak zakup materiałów eksploatacyjnych (21 proc.), a dla 17 proc. – konieczność częstego serwisowania sprzętu.

 

Nie liczą kosztów, zapominają o outsourcingu
Firmy rzadko kalkulują całkowite koszty druku, a mniej niż połowa - 42 proc. - nie ma planu ich zmniejszenia.

Połowa ankietowanych nie jest zainteresowana outsourcingiem druku, ale z drugiej strony 40 proc. jest zdania, że usługi tego typu są ważne lub kluczowe dla przedsiębiorstw.

- Okazuje się, że usługą zarządzania drukiem nie jest zainteresowana połowa firm. Zapewne dlatego, że nie wiedzą co to jest i boją się zmian - uważa Katarzyna Idzkiewicz. – Ale widzimy powolny wzrost zainteresowania takimi usługami.


Wolą laser i mono
90 proc. polskich MŚP drukuje w technologii laserowej. Modele atramentowe wykorzystywane są przez 39 proc. i postrzegane jako urządzenia odpowiednie bardziej dla konsumentów i biur domowych.

Ankietowane firmy w znacznej większości (87 proc.) drukują w czerni i bieli, bo gros dokumentów produkowanych w przedsiębiorstwach to teksty, papiery księgowe, zamówienia i umowy.

Stosowanie druku kolorowego deklaruje 10 proc. badanych. Ale, co istotne, podejmując decyzje zakupowe MŚP zwracają uwagę na to, czy urządzenia drukują w kolorze. Najczęściej używają go działy marketingu i sprzedaży.


MFP przede wszystkim do druku
Dla prawie 96 proc. ankietowanych najważniejszą funkcją urządzeń drukujących jest właśnie drukowanie. Badani często korzystają też z kopiowania (70 proc.). Skanowanie jest nieco mniej popularne (59 proc.).

Skanowanie dokumentów z przesyłaniem skanów na serwer email nie jest rozpowszechnione - tylko 26 proc. uczestników badania deklarowało, że korzysta z tego rozwiązania. Najrzadziej firmy używają faksów (9 proc.) - głównie w sektorze publicznym i logistyce. Co ciekawe, mimo niewielkiego wykorzystania tej opcji firmy często wybierają modele wyposażone w faks.


Druk mobilny to margines
Okazuje się, że firmy w zasadzie nie potrzebują druku mobilnego. W sumie 96 proc. MŚP w ogóle lub rzadko używa do drukowania takich urządzeń jak smartfony i tablety. Przedsiębiorstwa postrzegają druk mobilny raczej jako ciekawostkę dla konsumentów, nie dostosowaną do biur.

 

- Ciekawe jest to, jak ankietowani podchodzą do kwestii oszczędności. Z jednej strony zwracają uwagę na cenę materiałów eksploatacyjnych, z drugiej rzadko stosują rozwiązania techniczne do optymalizacji kosztów druku. Wytłumaczeniem może być kwestia niedostatecznej świadomości firm. Dlatego tak ważna jest edukacja rynku – w tym małych i średnich przedsiębiorstw – w zakresie korzyści oferowanych przez systemy do zarządzania drukiem. Rozwiązania tego typu stanowią bezpośrednią odpowiedź na bolączki polskich firm związane z produkcją dokumentów, takie jak zakup materiałów eksploatacyjnych, przejrzystość kosztów druku i serwis urządzeń – komentuje Piotr Baca.

 

Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI na zlecenie Brother Polska w maju 2017 r przez ARC Rynek i Opinia wśród 307 przedstawicieli polskich MŚP. Pytano osoby odpowiedzialne za utrzymanie biura oraz przedstawicieli pionów informatycznych firm.