Duże firmy rozpoczęły średnio 29 projektów cyfryzacji w swoim łańcuchu dostaw, ale aż 86 proc. z nich nie jest w stanie wdrożyć na dużą skalę nawet jednego projektu. Trudno im wyjść poza fazę testów i pilotażu. Dwa na trzy wdrożenia kończą się porażką – ustaliło Capgemini.

To zła wiadomość dla wielu przedsiębiorstw, bo połowa badanych organizacji uważa cyfryzację łańcucha dostaw za jeden z trzech priorytetów.

Analitycy wskazują problemy, które mogą położyć takie przedsięwzięcia.

Otóż przedsiębiorstwa często muszą radzić sobie z długiem technologicznym, czyli np. przestarzałą infrastrukturą IT albo z brakiem dostępu do sieci w strefach produkcyjnych czy magazynowych.

Do tego dochodzą ograniczenia organizacyjne, szczególnie w wypadku globalnych lub rozproszonych podmiotów. Po udanym wdrożeniu pilotażowym np. w jednym oddziale trudno jest je rozszerzyć na całą firmę.


Nie rozmieniać się na drobne

Przedsiębiorstwa mają również tendencję do rozproszenia wysiłków, nie koncentrując się na priorytetach strategicznych. Stwierdzono, że organizacje, które z powodzeniem wdrożyły projekty cyfryzacji łańcucha dostaw na dużą skalę, zarządzały średnio 6 projektami w fazie proof-of-concept, w porównaniu z 11 w przypadku tych, które poniosły porażkę.

Istotne są również procedury. Znaczna większość firm, które pomyślnie zakończyły cyfryzację, miała jasno określoną procedurę oceny powodzenia projektów pilotażowych (87 proc. w porównaniu z 24 proc.) oraz kryteria ustalania priorytetów inwestycyjnych (75 proc. w porównaniu z 36 proc.).

„Organizacje prowadzą jednocześnie zbyt wiele projektów, bez sprecyzowanej długofalowej strategii. Digitalizacja łańcucha dostaw wymaga racjonalizacji bieżących inwestycji, realizacji rentownych projektów, a także zaangażowania dostawców i dystrybutorów w proces zmian, ale co najważniejsze ciągłego wsparcia liderów organizacji”– zauważa Andrzej Zych, Enterprise Architect w Cloud Infrastructure Services Capgemini Polska.


Cyfryzują się, by oszczędzać

Firmy inwestują w łańcuchy dostaw głównie w celu osiągnięcia oszczędności (77 proc.), zwiększenia obrotów (56 proc.) i przyjęcia nowych modeli biznesowych (53 proc.).

Przedsiębiorców szczególnie zachęca do cyfryzacji łańcucha dostaw wysokie ROI (zwrot z inwestycji) na poziomie średnio 18 proc. i amortyzacja w ciągu 12 miesięcy – według danych Capgemini.

Wśród firm, które z powodzeniem zrealizowały takie przedsięwzięcie, 94 proc. twierdzi, że ich wysiłki zostały nagrodzone wzrostem obrotów.

Dla porównania dla inwestycji w kadry ROI wynosi 15 proc., 14 proc. - w IT, 13 proc. - w obsługę klienta i 12 proc. w przypadku finansów, rachunkowości i badań i rozwoju.  

 


Trzy rzeczy do zrobienia

Raport zaleca, aby firmy skoncentrowały się na trzech kwestiach.

• Zaangażowanie kierownictwa. Digitalizacja łańcucha dostaw jest złożonym procesem, nie może być zarządzana przez jeden dział. Szefowie muszą wyznaczyć jej strategiczny kierunek w celu osiągnięcia długofalowych celów firmy, a nie tylko doraźnych, np. ścięcie kosztów.

• Włączenie innych przedsiębiorstw z łańcucha dostaw w proces cyfryzacji.

• Rozwijanie talentów. Firmy muszą opracować strategię przyciągania, zatrzymywania i szkolenia potrzebnych fachowców.