Clico zostało oficjalnym dystrybutorem amerykańskich firm Fidelis Cybersecurity oraz Demisto. Umowy obejmują Polskę i w kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

Fidelis Cybersecurity oferuje rozwiązania przeznaczone do automatycznego wykrywania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa, łączące m.in. funkcje ochrony sieci i urządzeń końcowych.

Według Clico rozwiązanie powinno zainteresować firmy i instytucje objęte ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz narażone na ataki profesjonalnych cyberprzestępców, takie jak banki, firmy energetyczne, instytucje rządowe.  

Demisto to dostawca rozwiązania SOAR (Security Orchestration, Automation and Response), przeznaczonego do budowy operacyjnych centrów bezpieczeństwa - SOC. Pozwala w zautomatyzowany sposób reagować na zagrożenia poprzez integrację z systemami zgłoszeń, urządzeniami bezpieczeństwa i sieci, rozwiązaniami do korelacji zdarzeń, ochroną stacji końcowych itp. Bazuje na mechanizmie nauczania maszynowego.

„Firmy i instytucje rządowe stoją przed coraz większymi wyzwaniami związanymi z rosnącą liczbą incydentów bezpieczeństwa oraz coraz większymi trudnościami w znalezieniu kompetentnych analityków do ich obsługi. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że zagrożenia są coraz bardziej złożone i wymagają coraz nowszych i bardziej złożonych mechanizmów detekcji oraz prewencji, które analitycy mogą efektywnie obsługiwać.” - komentuje Grzegorz Rospond, dyrektor sprzedaży w Clico, wskazując że rozwiązaniem są narzędzia pozwalające zautomatyzować pracę specjalistów.