Rząd przyjął projekt przepisów, które przeniosą do polskiego prawa zapisy unijnej dyrektywy w sprawie e-faktur w zamówieniach publicznych. Termin jej wdrożenia mija 27 listopada 2018 r. Do tego czasu na zamawiający zostaną objęci obowiązkiem przyjmowania faktur w formie elektronicznej, a w okresie kolejnych 2 lat przedsiębiorcy będą musieli wystawiać takie faktury w rozliczeniach w ramach zamówień publicznych. E-faktury będą musiały być zgodne z europejską normą, która zostanie określona w 2017 r. Umożliwi ona automatyczne przetwarzanie dokumentów.