Nowa spółka (na razie nie ujawniono jej nazwy) ma koncentrować się na takich obszarach jak chmura, bezpieczeństwo, infrastruktura IT. Będzie miała największą w Polsce liczbę klientów z wdrożonymi usługami cloud pochodzącymi od Microsoftu. Integrity i eOpen zyskały duże doświadczenie na tym rynku, zwłaszcza w zakresie projektów związanych z Office 365. Spółka eOpen była m.in. Partnerem Roku Microsoftu. Koncern z Redmond pozostanie strategicznym partnerem także po fuzji. Klientami firmy będą tak jak dotychczas duże i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne. Nowy integrator zapowiada ofensywę na rynku MSP.

Działalność biznesowa będzie prowadzona w ramach jednej firmy i pod jedną nową marką (jej nazwa zostanie podana przed końcem lutego). Dotyczy to również współpracy z dotychczasowymi klientami eOpen, za wyjątkiem umów długoterminowych, które będą zrealizowane do końca w ramach spółki eOpen, nadal istniejącej w tym celu w ramach grupy.

Połączenie odbyło się poprzez wymianę udziałów. Dotychczasowi właściciele eOpen stali się wspólnikami Integrity Solutions (łącznie objęli 18 proc. udziałów spółki, 82 proc. jest w rękach dotychczasowych udziałowców, w tym 51 proc. ma Altkom Akademia). Rozmowy o fuzji rozpoczęto w listopadzie ub.r., proces połączenia został sfinalizowany 21 stycznia br. W skład zarządu nowej spółki weszli: prezes Grzegorz Brol (dotychczasowy prezes Integrity Solutions) i wiceprezes Artur Kozłowski (dotąd prezes eOpen). 

Obaj integratorzy zatrudniali w 2014 r. ponad 40 fachowców. Nie ujawnili wyników finansowych. Obecnie nie są prowadzone rozmowy o połączeniu z innymi podmiotami, ale szefowie nowej spółki nie wykluczają takich rozmów w przyszłości. Deklarują, że są otwarci na współpracę z resellerami.