W badaniu przeprowadzonym przez Epson Europe i Coleman Parkes zebrano opinie ponad 8 tys. profesjonalistów z 21 krajów europejskich, w tym z Polski. Odpowiadali oni na serię pytań dotyczących wydajności biznesowych drukarek atramentowych w porównaniu z laserowymi. Okazało się, że w firmach nadal panują błędne – jak utrzymuje Epson – przekonania dotyczące tego, która technologia jest lepsza pod względem ilości odpadów oraz wydajności. Tymczasem dane przytaczane przez japońskiego producenta pokazują przewagę technologii atramentowej. Ale tylko 7 proc. respondentów wskazało, że biznesowe drukarki atramentowe osiągają lepsze wyniki we wszystkich pięciu testowanych obszarach: odpadów, wydajności, szybkości, generowania CO2 oraz poboru mocy.

Większość respondentów – 74 proc. we wspomnianych krajach uznało, że drukarka laserowa generuje mniejszą ilość CO2, a 61 proc. - że produkuje mniej odpadów niż drukarka atramentowa. Według Epsona to fałszywy pogląd. Zdaniem 77 proc. pytanych drukarkę laserową cechuje wyższa wydajność wynikająca z rzadszych czynności konserwacji i przestojów. Epson zapewnia, że to także błędne przekonanie.

Jednak, jak informuje producent, po zapoznaniu się z faktami dotyczącymi technologii druku stosowanej dotychczas w ich firmach, 74 proc. decydentów i szefów biznesów w Europie wybrało druk atramentowy.

W przypadku pytanych z Polski, Czech, Węgier, Rumunii i Słowacji 76 proc. wybrałaby biznesową drukarkę atramentową.

Japoński producent zapewnia, że druk atramentowy obniża koszty firmy i jest bardziej ekologiczny.

Poprzez rozwój technologii opracowanej pierwotnie dla druku przemysłowego, powstały biznesowe drukarki atramentowe, które pracują z szybkością 100 str/min. Jak twierdzi Krzysztof Modrzewski z Epson Europe, koszt druku strony jest niższy w porównaniu z drukarkami laserowymi, ilość odpadów mniejsza o 99 proc., a zużycie energii niższe do 96 proc. Ponadto zgodnie z testami przeprowadzonymi na zlecenie Epsona maszyny atramentowe wymagają nawet o 98 proc. mniej czynności związanych z konserwacją i obsługą niż urządzenia laserowe.

Krzysztof Modrzewski dodaje, że wskazane korzyści ze stosowania biznesowych drukarek atramentowych są szczególnie ważne dla dużych przedsiębiorstw, które będą musiały w coraz większej mierze spełniać standardy sprawozdawczości pozafinansowej w UE i poza UE.

Według IDC popularność druku atramentowego w Europie Zachodniej będzie rosła do 2020 roku o 10,2 proc. (wskaźnik CAGR, dane z 2015 r.). Zainteresowaniu drukiem atramentowym w firmach sprzyja dążenie do obniżenia kosztów, ograniczenia wpływu na środowisko oraz do wzrostu wydajności – twierdzi Epson.

Epson zainwestował 585 mln euro w nowe zakłady produkcyjne w Japonii i w innych krajach, z czego 185 mln euro zostało przeznaczone na rozwój technologii atramentowej PrecisionCore.