Większość przedsiębiorstw jest przekonana, że technologia będzie miała zasadniczy wpływ na ich przyszłość. Otóż 57 proc. europejskich pracowników uważa, że radykalnie zmieni ich branżę i modele organizacyjne w ciągu najbliższej dekady – wynika z badania Epsona. Nie jest to tak wysoki odsetek, jakiego można się spodziewać, co autorzy raportu tłumaczą wciąż niewielką wiedzą dotyczącą znaczenia nowych technologii.

Jednak pomimo to nastawienie do zmian, jakie przyniesie czwarta rewolucja przemysłowa, jest pozytywne.  
Otóż 79 proc. respondentów jest zdania, że technologia poprawi efektywność ich organizacji, a 76 proc. – że stworzy nowe możliwości wzrostu. Co więcej, 77 proc. pytanych jest przekonanych, że zwiększy zyski firmy.

Jednak z drugiej strony przedsiębiorcy nie kryją obaw związanych z inwestycjami: 59 proc. obawia się wzrostu kosztów operacyjnych, a 74 proc. przyznaje, że nowe rozwiązania zwiększą konkurencyjność w branży. Zwłaszcza, że zdaniem 81 proc. wkraczamy w erę, w której technologia zmieni dotychczasowy sposób wytwarzania rzeczy.

Z badania wynika, że nowoczesne technologie będą miały największy wpływ na firmy z branży motoryzacyjnej, produkcyjnej i telekomunikacyjnej, a dalej na przemysł zaawansowanych technologii (high-tech) oraz sektor finansowy.

W pierwszej dziesiątce wskazań respondentów znalazły się również kolejno: biotechnologia, transport i logistyka, energetyka, edukacja i technologia żywności.


Robotyka i AR

Robotyka, rozszerzona rzeczywistość (AR) powinny być przełomowymi technologiami w przemyśle - wynika z badania. AR ma zapewniać analizę danych w czasie rzeczywistym oraz informować i instruować pracowników zatrudnionych przy złożonych procesach produkcyjnych. Eksperci przewidują, że AR pozwoli pracować w inteligentniejszy sposób i bardziej wydajnie, ale pracownicy nie podzielają tej opinii.

Tylko 56 proc. z nich uważa, że rozszerzona rzeczywistość znajdzie zastosowanie w ich branży. Najbardziej obiecująco zapowiada się zastosowanie AR w rozwoju produktów - zdaniem 43 proc. w tym obszarze może ona wywrzeć największy wpływ na ich przedsiębiorstwa i sektory.


Lokalna produkcja

Rozwój druku 3D oznacza zdaniem pytanych większą możliwość wytwarzania produktów lokalnie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami odbiorców. Eksperci, podobnie jak 74 proc. kadry zarządzającej wyższego szczebla, sądzą, że zmiana w sposobie produkcji spowoduje rozwój gospodarki lokalnej i zwiększenie liczby miejsc pracy. Przewidują oni, że inteligentniejsze i połączone siecią male fabryki będą w krótkim czasie dostarczać na rynek indywidualnie dostosowane produkty. Co więcej 65 proc. pracowników uważa, że w wyniku tego zwiększy się jakość wyrobów.

Sposoby pracy ulegną radykalnym przekształceniom. Według jednego z ekspertów pracownicy w coraz większym stopniu będą zajmowali się szkoleniem robotów. Ale 60 proc. pracowników uważa, że roboty nie będą w stanie zastąpić ludzkiej zdolności do elastyczności, kreatywności i możliwości reakcji na bodźce.

Pojawią się koboty (roboty współpracujące z ludźmi), które będą pomagać ludziom w bardziej wymagających zadaniach. Aż 70 proc. respondentów przyznało, że roboty przejmą bardziej złożone zadania, które wymagałyby od ludzi dłuższej kontroli, a 69 proc. pracowników zgodziło się z opinią, że zajmą główne obszary infrastruktury produkcji. Według 55 proc. największym wyzwaniem przy włączaniu robotów do pracy w przemyśle będzie usiłowanie zachowania zgodności ze zmieniającymi się przepisami.

W ramach badania Epson przeprowadził rozmowy z 17 liderami opinii oraz 7 tys. europejskich pracowników i menedżerów.