Leasing na uproszczonych zasadach oferuje producent i jego polscy partnerzy. W ich imieniu formalnościami zajmuje się przedstawiciel Evera. Od użytkownika nie jest wymagany wkład własny, inwestycję spłaca się w miesięcznych ratach. Przykładowa wysokość raty dla zasilacza Powerline 10 1/1 (10 kVA) i 3-letniego okresu spłaty wynosi 399 zł netto. Dla modelu Powerline 50 3/3 (50 kVA) miesięczny koszt przy rozłożeniu rat na 3 lata to 1530 zł netto.