Marka należy do grupy Hikvision, dostawcy zaawansowanych systemów nadzoru wideo. Powstała w 2013 r. w związku z rosnącym zainteresowaniem konsumentów i firm MŚP inteligentnym domem, a szczególnie jego funkcjami bezpieczeństwa. Na świecie z rozwiązań Ezviz korzysta już prawie 10 mln użytkowników. W Europie marka pojawiła się po raz pierwszy we Włoszech. Na polskim rynku jest obecna od 2017 roku. O planach rozwoju opowiedział Tomasz Kowalewski, regionalny menedżer sprzedaży, podczas majowej konferencji w Warszawie. 

Systemy smart home Ezviz to w zamyśle ich projektantów łatwe w implementacji zestawy różnorakich czujników i kamer łączących funkcje monitorujące, alarmujące i komunikacyjne, obsługiwane za pomocą aplikacji na smartfon. Przykładem hub alarmowy A1 z całym ekosystemem czujek, syreną alarmową oraz  kamerą. Atutem produktów ma być zaawansowana technologia obrazowania Hikvision „ubrana” w interface dostosowany do potrzeb i umiejętności konsumenta. Podczas pracy nad rozwiązaniami położono także nacisk na ochronę danych, co potwierdza certyfikat ISO 2701. 

W rozwoju swoich produktów Ezviz zwraca uwagę na zwiększenie ich funkcjonalności. Już nowa generacja wspomnianych central A1 – poza protokołem komunikacji Ezviz obsługuje również protokół z-Wave. Można więc do nich podłączyć wszystkie komponenty działające w tym standardzie. Dodano także funkcję obsługi kart sim (komunikacja 3G, 4G), co umożliwia zastosowanie central w miejscach, w których dostępny jest jedynie sygnał GSM. Współpraca systemów smart home Ezviz z protokołem z-Wave to krok producenta w kierunku rynku IoT. Zaczął on pracę nad integracją z Apple Kit, a odpowiednich produktów spodziewa się w III kw. br. Nastąpi też integracja z Google Home i Amazon Alexa. 

Generalnie Ezviz dąży do tego, aby w przyszłości zaoferować oparty na chmurze kompletny ekosystem dla inteligentnego budynku, na który składają się nie tylko kamery i rozmaite czujniki, ale też elementy sterowania. Plany rozwojowe producenta niewątpliwie w przyszłości dadzą pole do działania integratorom systemów. Obecnie kładzie on duży nacisk na to, aby jego rozwiązania charakteryzowała łatwa implementacja „plug and play”. Niemniej, jak twierdzą przedstawiciele Ezviz, nawet teraz użytkownik końcowy nie zawsze będzie chciał się zaangażować na tyle, aby samodzielnie wdrożyć większy system oparty na kilku czujnikach i kamerze. Nie każdy będzie miał odpowiednią wiedzę z zakresu sieci – a w przypadku firm – czas, aby się tym zająć. Integratorzy nie muszą więc czekać na dogodny moment, aby na wdrożeniach zarabiać. Ważne jest także, aby pomóc klientowi w doborze urządzeń i właściwym ich rozmieszczeniu w obiekcie. Ezviz w najbliższych miesiącach chce przedstawić program partnerski. Do współpracy zaprasza firmy, które chcą się autentycznie w nią zaangażować. Szansę więc mają również ci, którzy na rynku smart home chcą postawić dopiero pierwszy krok.