F-Secure ogłosił, że w ramach zmian w strategii skoncentruje się na klientach w średnich firmach. Będzie je obsługiwać z pomocą partnerów. Oferta obejmie zarówno usługi wykrywania i eliminowania zagrożeń, jak również doradztwo w kwestiach bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem.

W celu lepszej realizacji strategii F-Secure przeprowadziła reorganizację w zespole kierowniczym. Utworzono nowe stanowiska. Zmiany zakładają scalenie dwóch dotychczasowych sekcji biznesowych (B2B) i uproszczenie struktury organizacyjnej. Sekcja konsumencka (B2C) będzie nadal stanowiła osobną jednostkę.

Do zespołu F-Secure 1 marca 2018 r. dołączy Juha Kivikoski, poprzednio dyrektor zarządzający w Dusting Finland, a także wiceprezes ds. sprzedaży w McAfee/Intel Security oraz główny dyrektor operacyjny w Stonesoft. Piastował też stanowiska kierownicze w Siemensie i Cisco.

F-Secure rozpoczął transformację z tradycyjnego producenta antywirusów w dostawcę kompleksowych rozwiązań cyberbezpieczeństwa w 2015 r. Od tego czasu przejął firmy konsultingowe, poszerzył ofertę.


Nowa struktura F-Secure będzie składać się z:

- działu sprzedaży korporacyjnej i dystrybucji (Enterprise & Channel Sales) pod kierownictwem Juhy Kivikoskiego;
- działu produktów i usług cyberbezpieczeństwa (Cyber Security Products & Services) pod kierownictwem Jyrkiego Tulokasa;
- działu marketingu i komunikacji (Marketing & Communications) pod kierownictwem Jyrkiego Rosenberga;
- działu badań i technologii bezpieczeństwa (Security Research & Technologies) pod kierownictwem Miki Ståhlberga;
- działu usług informacyjnych i biznesowych (Information & Business Services) pod kierownictwem Jariego Stilla;
- działu strategii i rozwoju (Strategy & Corporate Development) pod tymczasowym kierownictwem Samu Konttinena;
- działu HR i usług biurowych (HR & Office Services) pod kierownictwem Mari Heusali;
- działu usług finansowych i pomocniczych (Finance & Supporting Services) pod kierownictwem Eriikki Söderström oraz;
- działu cyberbezpieczeństwa konsumenckiego (Consumer Cyber Security Business Unit) pod kierownictwem Kristiana Järnefelta.