Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) będzie miało negatywny wpływ na kondycję finansową firm - zdaniem większości przedsiębiorców w badaniu KPMG. Otóż 85 proc. wyraziło obawę, że split payment zwiększy obowiązki administracyjne nałożone na przedsiębiorców. Blisko 65 proc. uważa, że będzie miało negatywny lub bardzo negatywny wpływ na sytuację finansową ich firmy, a dokładniej na cash flow. Prawie połowa (47 proc.) obawia się niekorzystnego oddziaływania split payment na relacje z dostawcami, a 35 proc. twierdzi, że zaszkodzi on relacjom z klientami.

Z drugiej strony zdaniem wielu firm (42 proc.) nowy mechanizm poprawi bezpieczeństwo rozliczeń VAT. Ale w ocenie ponad połowy (52 proc.) wpływ ten będzie neutralny.

Mechanizm podzielonej płatności wejdzie w życie 1 lipca 2018 r. Polega na otrzymywaniu zapłaty netto za towar lub usługę na firmowy rachunek bankowy, a VAT będzie przelewany na osobne subkonto, znajdujące się pod nadzorem organu skarbowego. Przedsiębiorca nie będzie mógł swobodnie korzystać z tych środków (mają służyć do regulowania należności podatkowych). Split payment ma zapobiec wyłudzeniom VAT. Będzie dobrowolny, ale warunki dyktuje nabywca. Zachętą do stosowania podzielonej płatności ma być szybszy zwrot VAT (w terminie do 25 dni), brak sankcji w VAT i zwolnienie z solidarnej odpowiedzialności. Resort finansów przewiduje, że do 2022 r. split payment będzie stosować 90 proc. przedsiębiorstw.

"To, że wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności wpłynie negatywnie na płynność finansową firm to rzecz oczywista. Niewiadomą jest tylko jak bardzo i jak wielu przedsiębiorców poniesie z tego tytułu uszczerbek. Dla tych żyjących z niewielkiej marży i zależnych od szybkich wpłat od kontrahentów, nowy mechanizm może okazać się zabójczy" - komentuje Tomasz Grunwald, doradca podatkowy, partner w KPMG w Polsce.

"W moim przekonaniu firmy słusznie obawiają się pogorszenia relacji tak z dostawcami, jak i klientami. Split payment oznaczać może pole sporu pomiędzy nimi" – mówi ekspert.

W badaniu pytano przedstawicieli kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz szefów sprawozdawczości finansowej i kontrollingu ze 191 firm różnych branż.